۱۳۹۷ مرداد ۴, پنجشنبه

ایران-به یاد مجاهد قهرمان محمدرضا سعادتی زندانی دو نظام درسی وهشتمین سالگرد شهادتششعله در زنجیر به مناسبت شهادت مجاهد
 خلق سید محمدرضا سعادتی

از موسی خیابانی هم سلولی سعید برنامه ای انگیزاننده از سیمای آزادی


در بند ۲۰۹ زندان اوین یک لیوان پلاستیکی قرمزرنگ دیده می‌شد که این جمله رویش کنده شده بود:
«هر شلاقی که به پای انقلابیون فرود می‌آید، به منزله کلنگی‌ست که گور استبداد را بیشتر حفر می‌کند». 
جمله‌ی بالا منسوب به مجاهد دلیر، محمدرضا سعادتی است.

هم چنین از نامه های او که در زندان اوین نوشته و به یادگار مانده است این جمله او برای همیشه تاریخ درسی است از مقاومت و پایداری و اصالت جریان انقلابی مجاهدین خلق با همین رسم و راه و مشی بود که مجاهدین ۴دهه یک تنه در برابر مخوف ترین دیکتاتوری مذهبی قرن ایستادند و او را به مرحله سرنگونی اش رساندند:

«وقتی که چشم‌انداز آینده برای ما روشن باشد، وقتی به اصالت خود و به اصالت مکتب خود معتقدیم و ماهیت تمامی جریانهای ارتجاعی را و سرنوشتشان را می‌شناسیم دیگر چه باک!
به قول برادرمان چه کسی می‌تواند از جهاد یک مجاهد جلوگیری کند. تمامی نیروهای جهان بسیج شوند، نمی‌توانند ارادهٴ یک مجاهد را برای ایستادن و برگشتن از راهی که در پیش گرفته است بشکنند».


مجاهد قهرمان محمد رضا سعادتی زندانی دو نظام دیکتاتوری شاه و شیخ فقط سه ماه طعم ازادی از زندان را چشید. سرانجام محمد رضا سعادتی قهرمان در چهارم مرداد ۱۳۶۰ در ماه رمضان و درحالیکه او روضه دار بود تیرباران و به کهکشان شیهدان مجاهد خلق پیوست.

قابل ذکر است که در تیرماه ۵۸ اطلاعیه‌ای با امضای ۴۲ تن از شاعران و نویسندگان از جمله:
 احمد شاملو، سیمین بهبهانی، گلی ترقی و… منتشر شد و سعادتی را «گروگان آزادی در چنبر تهمت‌ها و افتراهای مرموز» خواندند و خواهان آزادی او شدند.
اما در کینه ضد انقلابی شخص لاجوردی جلاد با عجله دستور تیرباران او را صادر کرد که بعدها درجنگ باندی رو شد


نگاهی به زندگی نامه این مجاهد دلیر برگرفته از سایت مجاهدجلاد اوین- خاطره یک دژخیم برگرفته از سایت مجاهد